THỜI GIAN GIAO HÀNG

  • Thời gian giao hàng được tính bắt đầu kể từ khi xác nhận đơn hàng thành công. Quý khách có thể tham khảo tại bảng thời gian giao hàng của bên dưới:

Khi các mặt hàng có tại Việt Nam:

THỜI GIAN GIAO HÀNG

  • Các trường hợp sau đây nằm ngoài phạm vị cam kết của chúng tôi về việc không giao hàng đúng hẹn:
  • Quý khách không cung cấp chính xác, đầy đủ địa chỉ giao hàng và thông tin liên lạc trong quá trình đặt hàng (phần “Thông tin Giao hàng”).
  • Chúng tôi liên hệ nhiều lần liên hệ quý khách qua điện thoại, email nhưng không nhận được phản hồi
  • Thời gian giao đến địa chỉ giao hàng đã được ấn định trước với quý khách nhưng quý khách không sẵn sàng để nhận hàng.
  • Đã giao hàng đúng hẹn theo “Thông tin Giao hàng” nhưng quý khách để nhân viên giao hàng chờ quá 10 phút để nhận hàng và mọi nỗ lực nhằm liên hệ với quý khách đều không thành công.
  • Những trường hợp bất khả kháng như thiên tai (bao gồm động đất, gió xoáy, tai nạn giao thông,…), hoặc trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương và những trục trặc cơ học xảy ra cho các phương tiện vận chuyển hay máy móc.